Kinas export av solenergi ökar 34%

Vad händer

Analysfirman Ember rapporterar om Kinas export av solenergi som växt från 85 gigawatt första halvåret 2022 till 114 gigawatt samma period i år.

Kontext

Kina har mer än 80 procent av den globala marknaden för produktion av solceller och solpaneler.

Kinas export av solpaneler har ökat med 34 procent de första sex månaderna i år jämfört med 2022. Totalt producerade Kina 114 gigawatt vilket kan genererera tillräckligt med elektricitet för att försörja hela Sverige och är lika mycket som USAs befintliga kapacitet.

Mer än hälften av alla paneler som exporterades från Kina såldes till europeiska länder, med en kapacitet på 66 gigawatt jämfört med 44 gigawatt året innan.

2022 ökade den globala produktionskapaciteten för solenergi med mer än 70 procent till 450 GW. Den årliga produktionskapaciteten kommer fördubblas igen och nå 1000 gigawatt under 2024. Även Kinas produktionskapacitet förväntas dubbleras under denna period.

Vad har det för betydelse

För att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader krävs en tredubbling av fri energi, något som redan är möjligt när vi årligen ökar produktionskapaciteten med 1000 gigawatt.

Men…

However, stockpiles grew, with an estimated 40 GW of solar panels currently in warehouses within Europe, underlining the bottlenecks in installing and connecting solar panels. 

We have enough solar panels, we just need to get busy installing them. Policies should focus on ensuring installation and grid integration can ramp up as fast as global module supply.

Sam Hawkins Data lead, Ember

I nyheterna

Lämna ett svar