Hur mycket mer elektricitet behöver Sverige för att byta till elbilar

Hannah Ritchie gör en uppskattning av hur mycket elektricitet som behövs för att driva alla fordon i Storbritannien om de byter från bensin till elektricitet. Jag snor hennes idé litegrann och tittar på läget för personbilar i Sverige.


2022 körde personbilar i Sverige 65 miljarder kilometer.

En Renault Zoe (vanlig elbil) förbrukar runt 171 wattimmar per kilometer.

Renault Zoe

Multiplicera dessa två siffror så får vi mängden elektricitet som skulle behövas om alla personbilar i Sverige var Renault Zoe: drygt 11 terawattimmar

171 * 65 000 000 000 
= 11 115 000 000 000 
≈ 11 terawattimmar

2022 producerades 170 terawattimmar elektricitet i Sverige vilket innebär att om alla personbilar gick över till eldrift skulle elbehovet öka med 6,5 procent.

11 / 170 ≈ 6,5 %

Vad har det för betydelse

I år kommer Sverige producera ungefär tre terawattimmar elektricitet med solenergi. En fyrdubbling av solpaneler i Sverige skulle alltså täcka behovet av elektricitet för landets alla personbilar vilket absolut är görbart. 2023 kommer vi öka elproduktionen från solenergi med en terawattimme.

Källor

Lämna ett svar