Övergång eller utbyggnad, vad händer egentligen i energivärlden?

Originalkälla: Hannah Ritchie på Twitter

Hannah Ritchie tar upp frågan om vi genomgår en utbyggnad av det befintliga energisystemet eller om det är en övergång till något nytt. Här följer en översättning av tråden.

I rika länder är det en övergång till något nytt. Fri energi ersätter fossila bränslen i elnätet. Elbilar ersätter bensinbilar. Värmepumpar ersätter gaspumpar för värme.

I länder med låga och medelinkomster växer energianvändningen kraftigt så i princip alla energislag växer. Men det är fel att beskriva det som en utbyggnad. Fossilersättning är mer korrekt.

Övergången i rika länder sker inte tillräckligt fort för att balansera ökningen i resten av världen så energiförbrukningen växer fortfarande globalt. Men, fri energi är inte en utbyggnad av det befintliga, de hindrar en mycket större ökning av fossila bränslen.

Det är lätt att anta att världen bara gör små framsteg eftersom fossila bränslen växer. Men hur skulle dessa kurvor se ut om solenergi och vindkraft inte fanns. Väldigt mycket sämre är svaret. Vi gör framsteg, men inte tillräckligt snabbt.

Originalkälla: Hannah Ritchie på Twitter

Lämna ett svar