Solbruk tar över mark från nedlagd kärnkraft

Vad händer

Ett avvecklat kärnkraftverk i Kalifornien återanvänds för solbruk och för att återställa prärieområden.

Kontext

Vid Rancho Seco, ett kärnkraftverk i Kalifornien som lades ner 1989, har man börjat montera solpaneler vid kraftverket och på odlingarna runtomkring. Även om marken inte är lika förgiftad påminner satsningen om arbetet i ukrainska Pripyat (Tjernobyl) där staten planerar vindturbiner i undantagszonen. Satsningen är även ett forskningsprojekt som skapar ett habitat för pollinering under solpanelerna för att mäta och analysera förändringar i energi, jord kol och projektkostnader.

Att använda exploaterad mark för nya ändamål, till exempel elproduktion, är ett effektivt sätt att utnyttja naturliga resurser och vara sparsam med det som är unikt och värdefullt.

“Electrification of the transportation industry is necessary; however, range anxiety has proven to be a major hindrance to individuals adopting electric vehicles,” the authors wrote. “Agrivoltaic systems (AVS) can facilitate the transition to EVs by powering EV charging stations along major rural roadways, increasing their density and mitigating range anxiety.”

Clean Technica: Agrivoltaics Goes Nuclear On California Prairie

Vad har det för betydelse

Fri energi innebär en mycket större förändring än bara skiftet från ett energislag till ett annat. Världen tar de första stegen mot att börja läka jorden. Mänskligheten har förstått att vi är en del av naturen, en idé som möter hårt motstånd och krockar med industrisamhällets krassa syn på sin omgivning.

Vi uppfinner och upptäcker nya metoder för att leva i symbios med varandra, med alla växter och djur. Att kombinera solbruk med mark som behöver omfattande sanering skickar en signal om att människan faktiskt klivit ner från piedestalen och börjat söka kontakt med sitt ursprung.

I nyheterna

Lämna ett svar