Vi har tillräckligt med mineraler för att bygga koldioxidfritt elsystem

Vad händer

Grows favorit Hannah Ritchie bedömer tillgången till mineraler och råvaror för att bygga solenergi, vindkraft och batterilagring.

Kontext

Vilka material krävs, och i vilka kvantiteter, för att hålla världens temperatur under 1,5 grader? Enligt forskarstudien Future demand for electricity generation materials under different climate mitigation scenarios är 15 mineraler avgörande för att uppväxlingen ska kunna genomföras.

Svaret är att råmaterialen finns men vi har ännu inte produktionssystemen som krävs för att omvandla materialen till former som tillverkare behöver för att bygga batterier och solpaneler.

Reserves refer to deposits that we know we can extract economically with the technologies we have today. Resources are the total deposits that we know are there – regardless of whether they’re economically viable to extract today. Reserves are therefore a subset of resources.

Sustainability by Numbers: The world has enough minerals for low-carbon electricity

Efterfrågan på de flesta mineraler är mindre än 15 procent av globala reserver och 5 procent av resurserna.

Maximal efterfrågan på material (andel av årlig produktion 2023)

Sustainability by Numbers: The world has enough minerals for low-carbon electricity

Vad har det för betydelse

Utsläpp från gruvdrift och tillverkning av produktionssystem för detta är små jämfört med utsläppen från kol, olja och gas. Sammantaget blir utsläppen mindre än 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter till 2050. Jämför med dagens utsläpp som är dubbelt så stora, varje år!

Of course, the emissions from building low-carbon infrastructure in other areas – transport, industry, and construction – will be higher. But the point is clear: the embedded emissions in building low-carbon electricity is no excuse not to do it. It’s small in comparison to continuing to burn fossil fuels.

Vi har alltså resurserna som behövs. Utmaningen är att utveckla gruvdrift och produktionssystem tillräckligt snabbt och att de är någorlunda jämnt fördelade över jorden och att det sker med goda arbetsförhållanden och villkor.

Källor

Lämna ett svar