Skillnaden mellan solenergi, solpaneler och solceller

Solpaneler är de rektangulära svarta plattor du ser på hustak. En solpanel utgörs av solceller som alltså är panelernas byggstenar.

Solcell

En solcell är en kemisk-teknisk konstruktion som omvandlar solljus till elektricitet, alltså de små komponenter som utgör själva jobbet att konvertera solljus till elektricitet.

En solcell eller en ‘fotovoltaisk cell’ är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning.

Wikipedia

På engelska heter solcell Solar Cell eller bara Cell.

En solcell

Solpanel

Solpaneler är ramar med seriekopplade solceller. En solpanel består av 20 till 40 solceller. Panelerna är en praktisk lösning för att montera solceller på ett tak eller en åker.

På engelska heter solpanel Solar Module.

Ett tjugotal solpaneler på ett tak

En uppsättning solpaneler på ett tak eller en åker kan på engelska kallas Solar Array.

Solenergi

Solenergi är ett samlingsord för energi från solljus, till exempel i form av elektricitet eller värme.

Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara kall, och det är solenergin som driver växternas fotosyntes.

Wikipedia

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar