Kinas utsläpp faller 2024

Vad händer

Rekordökningar i fri energi innebär att Kinas utsläpp kommer falla under 2024. Detta beror på strukturella förändringar och kommer fortsätta, till och med accelerera.

Kontext

2023 har Kina bevittnat en historisk uppväxling av solenergi och vindkraft. Framförallt solenergin har ökat anmärkningsvärt snabbt, totalt har kapaciteten gått upp med 210 gigawatt (GW), dubbelt så mycket som USAs totala solenergikapacitet och fyra gånger så mycket som Kina byggde 2020! Denna ökade kapacitet uppskattas producera 423 terawattimmar elektricitet per år, lika mycket som Frankrikes totala elanvändning.

Årlig ökning i produktion och efterfrågan (terawattimmar)

Ökningen av elektricitet från fri energi är större än efterfrågeökningen vilket innebär att mängden elektricitet från fossila bränslen nu börjar minska.

Förväntad ökning i kapacitet 2023

Kapacitet (Gigawatt)Produktion (Terawattimmar)
Solenergi210251
Vindkraft65130
Uran321
Vattenkraft721
Totalt284423

Om Kinas ekonomiska avmattning medför en långsammare ökning av efterfrågan på elektricitet, eller om den fria energin växlar upp ännu snabbare, kommer elproduktion från kol, olja och gas att fortsätta falla, vilket är början på fasen av strukturella minskningar.

Moreover, with the power sector being China’s second-largest emitter and with other major sectors, such as cement and steel, already seeing CO2 falling, this drop in power-sector emissions could drive a sustained, structural emissions decline for the country as a whole.

Carbon Brief: China’s emissions set to fall in 2024 after record growth in clean energy

Vad har det för betydelse

Kapaciteten att bygga solenergi, vindkraft och batterilagring finns nu på plats och är utgångspunkten för nästa års uppväxling. 2024 kan vi förvänta oss en ännu snabbare expansion av solenergi, vindkraft och energilagring, en ännu snabbare minskning av fossila bränslen och som en följd, snabbt minskande utsläpp.

I nyheterna

Lämna ett svar