Vad är det som får priset på solenergi att sjunka så snabbt

I ett ord- inlärningskurvan. I takt med att solceller och solpaneler tillverkas, monteras och aktiveras lär sig industrin om teknologins flaskhalsar och svagheter. Varje del i arbetet med att producera och distribuera elektricitet kan effektiviseras och när det händer sjunker kostnaden för solenergi. Steg för steg blir det globala samhället bättre på att fånga in solljus, omvandla det till elektricitet och använda den.

Ojjo är en startup inriktad på fundamentet som solpaneler monteras på, alltså det som händer under jorden.

  • Hur skapar man stolpar som sitter fast i marken, även vid en storm eller översvämning.
  • Hur fäster man stolparna i marken effektivt och billigt?
  • Hur får man arbetet med fundamentet att fungera smidigt även vid riktigt stora projekt

Ojjos verktyg och processer sparar råmaterial (metaller) och arbetskostnader.

Canary Media: Ojjo aims to cut solar project costs with better foundation for panels

Ojjo.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *