Så många vi kan så fort vi kan!

Jag läser artiklar om förestående klimatkatastrofer och sommarens extremvärme runtom i världen. Klimatkrisen är här. Nyheterna är skrämmande och människor reagerar på olika sätt. Frågan är hur vi ska förhålla oss till krisen.

När vi bedömer åtgärder spelar det egentligen inte så stor roll hur varmt klimatet är eller hur illa det står till med mänskligheten, vi ska agera så fort och fokuserat vi kan. Varje människa har begränsat med energi, kan utföra en begränsad mängd handlingar på en dag. Så det är viktigt att rikta sin energi mot lösningar. 

eller som Bill McKibben skriver i sitt senaste nyhetsbrev

I read that and thought of the hundreds of thousands of people who have played roles large or small in those divestment campaigns around the world. There’s lots more we can do; we’ve got momentum now, and the best use of momentum is to roll over the opposition.

Bill McKibben: Making Momentum Matter!

Fossilindustrin vacklar och varje nytt vindkraftverk drar undan marknaden för industrin ytterligare. Varje batteri som lagrar solenergi minskar behovet av kol, olja och gas. Det försvagar fossilindustrin och saktar ner atmosfärens uppvärmning. Det här är vår kamp och vi behöver inte längre analysera hotet, fossiljättarna står rakt framför oss och vinglar trögt.

Med blixtens hastighet

Vi däremot är snabba, flexibla och smarta. Vi vill ta oss ur beroendet av kol, olja och gas. Vi satsar på fri energi och tar tillbaka kontrollen över våra liv. Trots rädsla och oro för en oviss framtid vet vi att vi kan agera och att vägen framåt är enkel. Fler solpaneler, vindkraftverk och batterier. Så många vi kan så fort vi kan!

Bildkälla


Sverige behöver 104 000 000 000 000 wattimmar för att ersätta den kol, olja och gas vi använder.

Lämna ett svar