Båtar som energilager

Eldrivna båtar blir snabbt vanligare och kapaciteten ökar. I Hälleviksstrand på Orust finns elbåtsföretaget Strana Electric Boats vars senaste båt Strana 23 har en räckvidd mellan 20 och 40 mil. Strana tar även fasta på batteriteknikens möjligheter och lanserar Boat 2 Grid (B2G), möjligheten att använda båten som batterilager och för att sälja överskottsel till elnätet.

Som om inte detta vore nog kan Strana 23 också fungera som en batteribank som gör att man kan tjäna pengar på att lagra el. Om man förvarar den på en trailer hemma på tomten så kan den driva hela huset, vilket är bra när belastningen på elnätet är hög och priset på el således också är högt. Sen kan batteriet laddas när elen är billig och säljas iväg när priset är högt och elen behövs som bäst på elnätet.

Hamnen: Stranas grundare – en båt för energilagring

Strana Boats

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar