Bildrivet hotell? Välkommen till Hotel Hyundai.

Biltillverkaren Hyundai genomför ett test i Storbrittanien med pop-up-hotell som drivs av elbilen Hyundai IONIQ 5. I vistelsen ingår utomhusbio, kaffebar och restaurang. All utrustning får elektricitet från bilbatterierna, hotellet fungerar helt oberoende av elnätet.

Tekniken som används kallas Vehicle-to-Load (en begränsad variant av Vehicle to Grid) där bilen används som energikälla för eldrivna föremål. Via adaptrar kan IONIQ 5 försörja vanlig elektrisk utrustning med elektricitet.

Clean Energy Reviews: Vehicle-to-load Explained – V2L for off-grid and backup power

Electric Cars Report: Hyundai opens doors to world’s first car powered hotel

Lämna ett svar