Systemkausalitet

Vi börjar med den här 👇🏽👇🏽 videon…

https://twitter.com/fasc1nate/status/1587779455983960070?fbclid=IwAR0Q_3et7ZkBeh54y07_wG1nTQs3NxvABATIlKp7wXmreAHJC-4q-aKzeWE

Filmen visar ett enkelt exempel på hur sammansatt verkligheten faktiskt är. Världen är en samling komplexa system som samverkar och formar varandra. Direktkausalitet (orsak och verkan) är något vi förstår intuitivt medan systemkausalitet är något vi behöver träna upp.

Systemic causality (systemic causation),  as opposed to direct cause-effect, is not a naturally occurring learning concept, claims Prof. George Lakoff of University of California, Berkeley. The explanation is simple – the brain is unfit for this task because it is unable to observe it. The brain deals fairly well with simplistic cause-effect relations, e.g. summer > warm, winter > cold, rain > wet, smile > happy, tears > sad, etc.

InTACT: Systemic Causality

Varför räcker det inte att meddela fakta för att övertyga en människa

Fakta är en av många komponenter i en människas tänkande. Människor förstår fenomen genom idéer vi redan känner till. I det ingår metaforer, känslor, narrativ, bilder och andra förnimmelser.

Så hur förstår vi att det snöar trots att jorden är för varm? Och varför är hållbarhet inte tillräckligt som mål?

För dig som tycker att vetenskap är viktigt och att du är en rationellt tänkande varelse, det här är den viktigaste videon i ditt liv, nej inte ett skämt, den viktigaste! Och håll ut till slutklämmen.

På svenska kallas environment services ekotjänster.

Lämna ett svar