Grow listar den globala prisutvecklingen för elektricitet från olika energislag. På plats 8, listans jumbo…

Det här är första inlägget om den globala prisutvecklingen för de olika energislagen. Jag presenterar energislagen nedifrån och upp, börjar med det energislag som haft sämst prisutveckling sedan 2009. Kommande dagar belyser jag kostnaden för kol, solenergi, geotermisk energi, vindkraft med flera. Men idag börjar nedräkningen med nummer åtta…

Sist på listan! Sämst prisutveckling i världen för…

Kärnkraft! Elektricitet från kärnkraft är listans jumbo, inget energislag har gått upp i pris som kärnkraften. Från 123 dollar per megawattimme år 2009 till 163 dollar per megawattimme 2020!

Prisutveckling för elektricitet från kärnkraft

Källa: Lazard (pdf)
ÅrDollar per megawattimme ($/MWh)
2009123
2010107
201195
201296
2013104
2014112
2015117
2016117
2017148
2018151
2019155
2020163
Källa: Lazard (pdf)

Analysen gjordes av det amerikanska företaget Lazard som har bedömt den avvägda energikostnaden, på engelska Levelized Cost of Energy (LCOE), för olika energislag. Här presenteras medelvärdet av högsta och lägsta LCOE för kärnkraft.

Bildkälla uran


Hur mycket är en megawatt?

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar