Två positiva resultat från #COP27

Årets klimatmöte är slut och resultaten är blandade. Huvudfokus för förhandlingarna har varit inrättandet av en fond för ersättning av skador och förluster vilket skrivits in i avtalstexten. Däremot inga tydliga formuleringar om minskning av kol, olja och gas vilket är bedrövligt med tanke på att det är just detta som orsakar problemen. 1,5- gradersmålet står kvar och är fortfarande det världen siktar mot. Två positiva resultat (min tolkning) är trenden i ländernas löften och att satsningar på fri energi lyfts särskilt.

1. Positiv trend för ländernas löften

Länderna lovar mer än 2021. Trenden är positiv men givetvis inte tillräcklig. Hoppfullt är att ländernas mer ambitiösa löften är kopplade till sjunkande priser på fri energi.

2. Fri energi i fokus

För första gången sedan 2015 nämns fri energi i planen för att lösa klimatkrisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *