Från konstant förbrukning av jorden till engångsinsatser som ger effekt i decennier

Vad händer

I dagarna stängde Logan Generating Station, det sista kolkraftverket i amerikanska New Jersey. Kolleveranserna har slutat och infrastrukturen för gruvbrytning, transporter och förbränning ersätts av ett jättelikt batterilager. Koldioxidutsläppen minskar med nästan fyra miljoner ton, motsvarande ett år med 750 000 personbilar.

Kontext

Starwood Energy has said that in addition to building large-scale battery storage systems at the Logan and Chambers sites, the company intends to use the power plants’ existing rights of interconnection to allow new offshore wind energy projects to connect to the power grid.

Former or existing power plant sites offer valuable land and infrastructure, especially connection points to the grid

Energy Storage News: New Jersey’s last coal power plant implodes to make way for energy storage

Vad har det för betydelse

en avgörande skillnad att om importen av uran, kol, olja och gas upphör stoppar också produktionen av el och värme från dessa energikällor. Om importen av metaller för att tillverka vindkraftverk, batterier, elbilar och solceller upphör, så fortsätter ändå elproduktionen från alla kraftverk som finns, elbilarna kan köras och laddas och köras igen. För tryggheten i energisystemet är detta en avgörande skillnad.

Tomas Kåberger i Dagens ETC

Skiftet från kol till batterilagring är symboliskt för uppväxlingen som sker globalt, från fossila bränslen till fri energi. Tomas Kåberger sätter fingret på den kanske enskilt viktigaste skillnaden mellan det fossila och det fria. Det förra är kedjat till sina bränslesystem, beroende av resurser som kontrolleras av ett par gigantiska maktcentra medan solenergin, vindkraften och energilagringen är formbara, från det enskilda hushållet till de största parkerna i världen, oberoende av den infrastruktur som byggts under århundraden, fria att skapa det samhälle människorna vill leva i.

Mellan raderna

Fri energi verkar med naturen i motsats till kol, olja och gas som skadar.

Medan koldioxid och kärnavfall är en kostnad för ägaren är en skrotfärdig vindkraft­generator en tillgång. Huvuddelen av all kopp­ar som under tusentals år har brutits i alla världens gruvor är fortfarande i bruk.

Metaller i generatorer, och motorer, deras magneter, och batterier kan återvinnas och användas gång på gång. Hur lätt och lönsamt det är beror på hur mycket ingenjörerna tänkt när man konstruerat produkterna.

Därför är det viktigt att konstruktörerna tänker på hur produkterna ska hanteras i nästa generation. Ett bra exempel är hur Northvolt börjat driva en anläggning för återvinning samtidigt som man tillverkar sina första battericeller.

Tomas Kåberger i Dagens ETC

I nyheterna

Ett svar på ”Från konstant förbrukning av jorden till engångsinsatser som ger effekt i decennier

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *