Batterilagring skapar ett energinätverk mellan hushåll, kvarter och kommuner

Vad händer

Jonas Birgersson och Mathias Sundin skriver idag om batterinätverk som en nyckel för svensk energiförsörjning. De argumenterar för en hembatterireform som ska ge svenskarna möjlighet att köpa batterier till sina hem och koppla dem till sina grannar.

Kontext

Nyckeln är möjligheten att mellanlagra elen – och att dela den. Det kan ske på olika sätt, som vätgaslager eller batterier i olika storlekar. Utanför Karlshamn planeras ett stort batteri på 70 MW. Mindre batterier kan finnas på stadsdelsnivå, för en enskild fastighet som ett hyreshus, men det går också att köpa ett batteri till sitt eget hem. Batterierna laddas när priset är lågt och används när efterfrågan och priset är högt.

Precis som internet är uppbyggt av olika lokala nätverk som kan dela information med varandra baserat på överenskommelser och öppna standarder så kan energi delas på ett liknande sätt via lokalt lagrad energi, om våra hushåll och fastigheter har batterier. Precis som internet fungerar utan centrala punkter så blir även energi­gemenskaper betydligt mer robusta.

SvD Debatt: Batterinätverk kan ge oss robust elförsörjning

Vad har det för betydelse

All el du behöver, till ett lågt fast pris.

SvD Debatt: Batterinätverk kan ge oss robust elförsörjning

När hushållen kan dela elektricitet och koppla ihop det egna hemmet med grannarnas bildas energi­gemenskaper som kan dela vidare mellan bostads­områden och kommuner.

Mellan raderna

Skiftet från kol till batterilagring är symboliskt för uppväxlingen som sker globalt, från fossila bränslen till fri energi. Tomas Kåberger sätter fingret på den kanske enskilt viktigaste skillnaden mellan det fossila och det fria. Det förra är kedjat till sina bränslesystem, beroende av resurser som kontrolleras av ett par gigantiska maktcentra medan solenergin, vindkraften och energilagringen är formbara, från det enskilda hushållet till de största parkerna i världen, oberoende av den infrastruktur som byggts under århundraden, fria att skapa det samhälle människorna vill leva i.

Grow Sverige: Från konstant förbrukning av jorden till engångsinsatser som ger effekt i decennier
Energinätverk

I nyheterna

Ett svar på ”Batterilagring skapar ett energinätverk mellan hushåll, kvarter och kommuner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *