Lokal elproduktion, lagring och delning i Örebro

Vad händer

Örebros energismarta stadsdel Tamarinden ser nu ut att börja byggas efter ett stopp i våras då priserna på byggmaterial sköt i höjden.

En hel stadsdel byggs med förmåga till lokal elproduktion, och till att lagra och dela energi mellan husen i så kallad energigemenskap

Energi & miljö: Förhoppning om att kunna komma igång med energismart stadsdel

Kontext

Fem aktörer planerar att bygga 800 bostäder och ett antal verksamhetslokaler. De flesta tak kommer ha solcellsanläggningar med en total installerad kapacitet på en megawatt. Solenergin lagras i batterilager som är sammankopplade i ett lokalt nät.

Vad har det för betydelse

Igår skrev Grow om sammankopplade batterier som ger bostadsområden buffertar bland annat för att jämna ut skiftande priser.

  • bostadsområdet minskar beroendet av elektricitet från elnätet och av elpriserna
  • effektuttagen minskar
  • motståndskraft mot strömavbrott ökar

Ett annat syfte är att effektivisera energianvändningen och spara både värme och el

Förstudier visar att Tamarindens energilösning kan ge en energibesparing på 30 procent och minska effektbehovet 50 procent.

Örebro kommun: Tamarinden

Mellan raderna

Tidigare har ellagen förbjudit delning av el över fastighetsgränser för den som inte haft tillstånd, så kal­lad nätkoncession. Men från årsskiftet gäller en ny förordning som ger undantag från detta krav. Interna lågspänningsnät får nu dras mellan byggnader, och el överföras för annans räkning, även av aktörer som inte är rena elnätsbolag.

– Det återstår säkert en del arbete med tolkning av de nya reglerna. Men nu är det rent konkret tillåtet att bygga lågspänningskablar mellan olika fastigheter, och jag hoppas det kan leda till att man skapar fler lokala sammankopplade enheter. Många fastighetsägare är väldigt intresserade av detta, säger Martin Warneryd.

Energi & Miljö: Energisystem för framtiden

I nyheterna

Lämna ett svar