Var kan jag läsa “negativa” klimatnyheter?

Vilka är de bästa källorna för nyheter och information om alla problem vi har med klimatet, som tillsammans utgör klimatkrisen?

Grow är inriktat på hur vi löser klimatkrisen och att inspirera till handling. Min utgångspunkt är att du och jag vet vad som är huvudproblemet och att vi inte behöver debattera i den här gruppen huruvida det är ett faktum. Det är fritt att göra det och att ta upp andra frågor (och jag är jätteglad för all aktivitet 🙂 men Grows fokus är på det som hjälper människor lyfta blicken, att ge uppmärksamhet åt sånt som hjälper oss agera.

Självklart är det helt avgörande att vi bygger vårt agerande på vetenskap. Vad orsakar uppvärmningen och hur? Men en annan vetenskap, psykologi, visar tydligt att människor tappar handlingskraft när vi känner förvirring, frustration eller depression, individuellt och som grupp. Så vi behöver balansera medias problemfokus, inte minst för att verkligheten faktiskt är annorlunda än medierna ger sken av.

Med det sagt, det är bra och viktigt att vi har tillgång till fakta, för att lära och bygga vidare på. Så jag tänker att vi kan samla våra favoritkällor till problembeskrivningar, analyser och statistik här 👇

Skriv en kommentar med dina tre bästa källor så samlar och publicerar jag dem.

Lämna ett svar