Open source som metod för nya idéer

Miljörörelsen kämpar med att få till statliga investeringar och att industrin ska satsa på klimatvänliga produkter och tjänster. Men mellan dessa rader, mellan tanken att staten och kapitalet sitter på lösningen, finns människor som agerar av nyfikenhet och inre drivkraft, en global gemenskap som skapat några av de största systemen människan har. Jag talar om öppen källkod (free software, open source).

Öppen källkod handlar om att datorprogram är tillgängliga att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. De mest kända exemplen på system som byggts öppet är

Det handlar alltså om system som vart och ett är större än ett enskilt företag eller land, ingen småpotatis.

Och den här världen visar hur vi begränsar oss i onödan och hur vi kan agera annorlunda.

Vi kan bygga på varandras insatser

Öppen källkod innebär att resurser, verktyg och processer är tillgängliga för alla på samma sätt som prylar i våra hem. Till skillnad från

 • den kommersiella världen som begränsar för att kunna tjäna mer pengar eller
 • statlig verksamhet som ofta begränsar genom att aldrig gå utanför sitt mandat

stimulerar öppenhet till skapande, nytänkande och nyfikenhet. Det är en metod som utgår ifrån känslan du har, ivern att förverkliga något du kommit på eller förstått. Här är exempel på projekt som författarna till boken To Catch the Sun kommit på

Learn how to design and build a photovoltaic system

 • A small home in a financially rich country
 • A few homes in a financially poor country
 • School rooms and community spaces
 • Zombie-apocalypse equipment
 • Laptop and cellphone chargers
 • A tiny home or van life
 • Glamping and backpacking equipment
 • Emergency supply, e.g., powering an oxygen machine during a power outage
 • Isolated loads like electric gates, pumps, greenhouse fans, backup generators, and telecommunications equipment
To Catch the Sun

och här en beskrivning, ett recept på hur du skapar ett system för att hålla koll på växter och plantor – opensource.com: How I monitor my greenhouse with CircuitPython and open source tools

Öppen källkod (i bred bemärkelse, inte bara datorkod) bidrar till ett mer progressivt samhälle och en skapande samarbetskultur. Men viktigare, en samarbetskultur möjliggör större idéer och bättre samhällen än något vi redan har.

Lämna ett svar