Solenergi slår rekord i Sverige

Vad händer

Solenergi, batterilagring och laddstolpar ökar stort i Sverige och Skatteverket betalar ut mer än två miljarder kronor i bidrag för solenergi. Många vill också bygga solcellsparker men länsstyrelsen har svårt att hinna med på grund av den enorma ökningen av antalet ärenden. I samband med det ökade intresset för solenergi har fler också skaffat batterier för att lagra elektriciteten.

Kontext

2021 var regeringens budget 250 miljoner kronor för grön teknik. Avdragen uppgick då till hela en miljard kronor men det har alltså mer än fördubblats 2022. Att avdraget dessutom höjs 2023 till 20% av kostnaden innebär att vi sannolikt får se ännu fler installationer i Sverige nästa år.

Mellan raderna

Elkrisen har lett till ökat intresse för egen solenergi, framförallt för att hantera hushållens ekonomi men även för större installationer som solparker.

Vad har det för betydelse

Solenergi kommer med all sannolikhet öka mer än något annat energislag i Sverige 2023. Efterfrågan är enorm och hushållens bidrag till den nationella elproduktionen ökar snabbt. Trots flaskhalsen som ansökningsprocessen innebär kommer många solparker etableras under 2023. Svenskarna bygger så mycket solenergi man hinner med, från norr till söder, på åkrar, villatak och industribyggnader.

Batterilagring syftar till att bli mer självförsörjande, att kunna använda all elektricitet som solljuset ger och bli mer oberoende av elpriset.

I nyheterna

2 svar på ”Solenergi slår rekord i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *