Samhället är en spegel av ditt inre

Människans inre formar samhället vi lever i. Våra tankar, känslor och idéer ligger närmare den fysiska verkligheten än någonsin tidigare.

Från en tid då tänkandet skedde på kontoret, vid frukostbordet eller den lokala möteslokalen, ofta utan att någon annan tog del av våra resonemang, till dagens uppkopplade nätverkande, en gemensam aktivitet där tankar delas direkt mellan människor. Som en följd blir återkoppling, remixning och reaktioner en viktig del av tänkandet. Människors tankar vävs samman och samhället tar form långt innan vi satt spaden i marken eller beslut fattats på kommunfullmäktige. Människors tankar har mycket större betydelse, för den enskilde och för samhället, idag än på nittonhundratalet.

På nittonhundratalet levde svenskarna i ett industrisamhälle. Stat, myndigheter, organisationer och industrier drevs hierarkiskt. Direktiv gick ut från ledningen och realiserades av knegarna på golvet, den stora massan längst ner i hierarkin.

Arbetarrörelsen i Sverige lyckades skapa hierarkier som faktiskt lyssnade på medborgarna via lokalmöten i Folkets hus, fackklubbar och årsmöten. Ledningen fattade besluten men delvis utifrån medlemmarnas och medborgarnas inlägg. Det hierarkiska upplägget var nästan alltid det mest effektiva sättet att bedriva verksamhet, oavsett om det skedde i en demokrati eller en autokrati.

Internet och mobiltelefonen ändrade på det och öppnade samhället för ett mer jämlikt beteende direkt mellan människor. Industrisamhället är trögare på grund av att tänkandet i hierarkier tar längre tid. Hierarkier blev och blir omsprungna av människor i löst organiserade nätverk.

Hierarkier blev och blir omsprungna av människor i löst organiserade nätverk.

Det här innebär att ditt och mitt ansvar nu är att både ta hand om det egna tänkandet och kommunikationen med andra, det är så vi skapar en fungerande demokrati. När vårt inre matchar den värld vi vill leva i kan vi skapa en bättre värld.

Vad är annorlunda nu och hur du kan förhålla dig till det

1. Dina tankar har större effekt på omvärlden än tidigare

Ta hand om dina tankar, de blir mer och mer värdefulla, och forma den tankesfär du vill leva med och i. Träna dig på att lyssna.

Dagligt intag av

  • konflikter formar dig och din omgivning
  • konstruktiva tankar och känslomässig närvaro formar dig och din omgivning

2. Tankar och känslor är delar av samma sak

När din farfar säger till dig att dricka vatten efter en lång cykeltur är omtanke och ansvar en del av hans budskap. Han bryr sig om dig och därför ger han dig råd som ska hjälpa dig att må bättre. Omtanken är en viktig del av det han säger trots att han inte uttrycker den bokstavligen. Men du känner det och tar in meningen med det han säger, inte bara det funktionella direktivet att dricka vatten.

Vad är framing: Du tänker med känslor, berättelser och bilder, glöm inte det när du kommunicerar

Så…👇 ta hand om dina känslor 👇

I nyheterna

Lämna ett svar