Hushållssopor, kol och plast överlägset största avfallsproblemen

Vad händer

Vanliga hushållssopor, kol, plast och elektronik (inte solceller) står för nästan allt avfall människor orsakar, även i en framtid med massor av solpaneler och batterier.

Kontext

Studien som presenteras i tidskriften Nature visar de avfallsmängder vi rör oss mot och klargör att vi är på väg mot stora förbättringar jämfört med avfallssituationen i det fossila samhället.

Avfall från fria energikällor är ett problem – som vi kan och bör lösa – men som knappt syns vid en jämförelse med avfall från fossila bränslen. Att ersätta kol, olja och gas med solenergi och vindkraft innebär en substantiell minskning av avfall, både i mängd och giftighet.

Mängd avfall år 2050

Uppskattning för varje kategori visar bästa och värsta tänkbara scenarie.

Miljoner ton
Solpaneler54 – 160
Spillolja108 – 800
Kolaska16 200 – 128 000
Hushållssopor23 760 – 208 000
Nature: Unfounded concerns about photovoltaic module toxicity and waste are slowing decarbonization

Avfallsscenarier från 2016 till 2050

Vad har det för betydelse

Samhället behöver växla upp till solenergi från kol, olja och gas så fort som möjligt. Avfall från solpaneler är ett problem vi kommer behöva hantera men det är en droppe i havet jämfört med det som fossila bränslen orsakar. Vi måste fokusera på rätt sak i rätt ordning. Först slutar vi förbränna kol, olja och gas. Sen får vi möjligheten att utveckla och förfina solenergin, vindkraften, batterilagring och andra fria energiteknologier.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar