Större svenska solanläggningar, solcellsfabriker och fler anmälningar

Vad händer

Solenergin sprids fort i Sverige och antalet anläggningar har mångdubblats de senaste åren. Coops nya lager i Eskilstuna täcks av solpaneler och är en av de största solcellsanläggningarna i Sverige. Dessutom ökar produktionen av solceller med fler fabriker. Som en följd av all denna ökade aktivitet har även antalet anmälningar ökat.

Kontext

Antalet solcellsanläggningar ökar stadigt. Från cirka 8 000 år 2016 till över 100 000 år 2022.

SVT: Ökningen av solceller fortsätter – allt större anläggningar byggs

Midsummer projekterar en enorm fabrik för att öka produktionskapaciteten av solceller. Fabriken kommer byggas på en av fyra orter, Uppsala, Katrineholm, Arboga eller Järfälla.

Inledningsvis ska det handla om en årlig produktionkapacitet på 20 megawatt per år med målet att tiofaldiga det under 2024. Detta skulle göra fabriken till Europas största inom sitt område.

SVT: Arboga en av orterna som kan få megafabrik för solceller

Allmänna reklamationsnämnden har tagit emot väsentligt fler anmälningar som berör solenergi 2022 jämfört med 2021.

Vad har det för betydelse

Genomgående är problemet för kunder som köper solenergi att det tar tid att få igång elproduktionen. Orsakerna är många, till exempel tiden det tar att ansluta till elnätet, dröjsmål för att få paneler monterade och leverans av komponenter.

Konsumenterna har olika klagomål men många klagar på dröjsmål, att det tagit för lång tid att få solcellerna installerade eller väntan på nödvändiga komponenter för att kunna använda anläggningen.

SVT: Anmälningsboom till ARN – kunder klagar på solcellsföretag

I nyheterna

Lämna ett svar