Laddbara vägar

Vad händer

Ett alternativ till laddstolpar för eldrivna fordon är vägar som laddar fordonen när de kör. I Tyskland testar det israeliska företaget Electreon att ladda bussar med induktiv laddning.

Kontext

Vägsträckan är en kilometer lång och byggs i staden Balingen i södra Tyskland.

Tyskland är dock inte först med denna teknik.

Electreons första test genomfördes i Sverige, på Gotland, en sträcka på 1,5 kilometer mellan Visby och flygplatsen.

Vägen har induktiv teknik installerad under vägbanan. Det betyder att kopparspolar grävts ner i vägen och överföringen av energi sker via ett elektromagnetiskt fält.

SVT: Världsunika elvägen på Gotland nästan färdigbyggd

Sändarspolarna, som är 1,65 meter långa, ligger begravda med 2 meters delning i asfalten och sänder tvärs igenom denna på frekvensen 85 kHz.

Under varje fordon sitter flera mottagarspolar som kan avstämmas elektroniskt. Flygbussarna har tre spolar, medan lastbilar har fem undertill. Fordonen har alltså alltid kontakt med flera sändarspolar, som vardera kan mata ut en puls på 20 kW. Verkningsgraden är faktiskt så hög som 85-90 % räknat från anslutet elnät, över nätstation, luft, mottagare, likriktare, till batteri. Nätstationerna bör stå så tätt som 1-2 kilometer.

Verkningsgraden skulle bli mindre bra om fordonet kör vid sidan av spolarna, varför sändningen upphör om mottagarspolen missar sändarspolen med mer än 20 centimeter.

Energinyheter.se: ELVÄGAR

Liknande projekt genomförs i Japan, Italien och amerikanska bilstaden Detroit.

Vad har det för betydelse

En infrastruktur för trådlös laddning minskar behovet av stora fordonsbatterier och av längre pauser för att ladda fordonen.

Mellan raderna

Blir inte en sådan här väg väldigt dyr?

– Man kan säga så här: Att bygga med den här tekniken triangeln Stockholm – Malmö – Göteborg skulle kosta i storleksordningen 30 miljarder. Det är mindre än en höghastighetsperrong i Jönköping.

– Vår teknik är billigare än annan teknik och kan användas av alla fordonstyper, till skillnad från till exempel upphöjda kontaktledningar.

SVT: Världsunika elvägen på Gotland nästan färdigbyggd

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *