Varför växer fri energi så snabbt?

Vad händer

Solenergi och vindkraft växer snabbare än förutspått. 2010 utgjorde fri energi 1,7 procent av den globala elproduktionen. Förra året hade den siffran stigit till 8,7 procent.

Kontext

Fallande kostnader är huvudförklaringen till den enormt snabba ökningen av vindkraft och solenergi. Kostnaden för solenergi har fallit med åttiofem procent sedan 2010 och under samma period har priset för vindkraft halverats.

Kostnaderna faller på grund av återkoppling, på engelska feedback loops. Ju mer solenergi och vindkraft som utvecklas och används desto billigare blir de på grund av sånt som skalfördelar och försörjningskedjor. Och en följd av de fallande priserna är att fler köper tekniken.

For example, in the past decade, each time that the amount of solar capacity deployed worldwide has doubled, the price of installing solar capacity has declined by 34%. As renewable energy technologies are modular and standardized, cost improvements or technological advances made in one place can be quickly copied elsewhere.

World Resources Institute: Explaining the Exponential Growth of Renewable Energy

Vad har det för betydelse

The market share of solar and wind in global electricity generation grew at a compound average annual growth rate of 15% from 2015-2020. If exponential growth continued at this rate, solar and wind would reach 45% of electricity generation by 2030 and 100% by 2033. 

World Resources Institute: Explaining the Exponential Growth of Renewable Energy

Mellan raderna

If we time-traveled to a decade ago, energy industry experts would be shocked to hear how much renewable energy costs have fallen and how yearly deployment has quadrupled.

World Resources Institute: Explaining the Exponential Growth of Renewable Energy

I nyheterna

Lämna ett svar