Ett nätverk av bilar som försörjer hushållen med elektricitet

Vad händer

Med dubbelriktade laddare kan ett nätverk av elbilar försörja hushåll och företag med elektricitet. Denna metod går väsentligt snabbare att skala upp än den mesta elproduktion.

Kontext

Ett hushållsbatteripaket har en kapacitet mellan 7-10 kilowattimmar medan fordonsbatterier sträcker sig från 50 till 80 kilowattimmar.

Dubbelriktad laddning kan spela en stor roll för att omvandla elbilsbatterier till mångsidiga lagringstillgångar och decentralisering av energi men är något som inte har diskuterats brett i Sverige.

Bidraget för att köpa en elbil togs nyligen bort, men svenskar kan fortfarande dra nytta av bidrag för installationskostnaden för lagringslösningar, som t.ex. batterier, för energi de själva producerar. Elbilsbatterier har mycket större kapacitet än batterierna för att lagra el hemma, de är dessutom mobila och har således blivit ett intressant alternativ till lagring av energi för hemmabruk.

Dagens Infrastruktur: Kan dubbelriktad laddning vara en del av energikrisens lösning?

Vad har det för betydelse

  • Hushåll kan lagra elektricitet i bilen.
  • En metod för att hantera strömavbrott.
  • Spara pengar genom att använda elnätet när elekriciteten är billig.
  • Elnätet kan avlastas flexibelt och med stor kapacitet från nätverk av bilar.

Man skulle, förutom hushåll, kunna ge stöd till samhälls­viktiga system som hanterar mobil­telefoni, livsmedels­distribution, betalnings­system samt vatten- och avlopps­system.

SvD Debatt: ”Minskad sårbarhet viktigt för elsystemet”

I nyheterna

Ps. Inlägget jag refererar till är typ reklam för Wallbox som säljer laddningssystem som hanterar kommunikationen mellan bil och laddare. Artikelförfattaren är anställd på bolaget. Ds.

Lämna ett svar