Koldioxidutsläpp per capita har nått sin topp

Vad händer

De globala koldioxidutsläppen peakade 2012 med 4,9 ton koldioxidekvivalenter per person. Därefter har de befunnit sig på en platå men kommer med största sannolikhet snart börja minska.

Our World in Data: Per capita CO₂ emissions

Kontext

By my calculations, per capita emissions this year were around 4.7 tonnes. A little higher than last year, but still below the 4.9 tonnes peak in 2012.

Sustainability by numbers: Global per capita CO₂ emissions have (still) peaked

Problemet är att antalet människor på jorden ökar snabbare än vad utsläppen faller. Men den dynamiken håller på att förändras.

Our World in Data: Population growth rate, 1950 to 2100

Vad har det för betydelse

Of course, the atmosphere doesn’t care about a peak in per capita emissions. It’s the total amount of CO₂ we’re pumping into the atmosphere that drives climate change.

We still haven’t reached a peak in total emissions.

Why, then, does a peak in per capita emissions matter? It’s a strong signal that a peak in total emissions is coming.

Sustainability by numbers: Global per capita CO₂ emissions have (still) peaked

Men…

Dessa förändringar måste ske snabbare. Vi måste växla upp farten i skiftet från kol, olja och gas till solenergi, vindkraft och batterilagring.

I nyheterna

Lämna ett svar