Solvärme nu även i Sverige

Vad händer

Absolicon levererar fjärrvärme från solen till Härnösands kommun som därmed blir Sveriges första kommun att använda solvärme.

Kontext

Solfångarna kan tillhandahålla 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet. Att de når de höga temperaturer som krävs för fjärrvärmenätet beror på konstruktionen med en silverspegel som fokuserar solljuset och värmer vatten i ett rör. Under dagen riktas solfångarna om så att de följer solens förflyttning och fångar maximalt med värme.

Absolicons solfångare har den högsta optiska verkningsgrad som någonsin uppmätts hos en liten koncentrerande solfångare och priset optimeras av dess strömlinjeformade design som möjliggör massproduktion.

Energinyheter.se: Absolicon har driftsatt demonstartionsanläggning för solvärme på Gran Canaria

Vad har det för betydelse

I dagsläget värms 90 procent av alla flerfamiljshus i Sverige av fjärrvärme. Många av dessa anläggningar skulle kunna bygga ut med solvärme för att ytterligare minska sina utsläpp av koldioxid.

Energi & miljö: Härnösand först med miljömärkt fjärrvärme från solfångare

Mellan raderna

Absolicon som byggt Sveriges största fjärrvärmeinkopplade solfångarfält med koncentrerande solfångare, bestämde tidigt att Bra Miljöval-märka solvärmen.

— Vi är glada att det nu finns miljömärkt solvärme. Solvärme är en bra komponent i ett fjärrvärmenät. Den har en låg miljöpåverkan och en viktig del i Sveriges omställning från fossila till förnybara bränslen, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Energi & miljö: Härnösand först med miljömärkt fjärrvärme från solfångare

I nyheterna

Lämna ett svar