“Vi både producerar och lagrar elen som hyresgästerna använder till sina bilar”

Vad händer

Bostadskvarteret Rosta i Örebro har byggt en carport med laddplatser som får elektricitet från solpaneler på taket kopplat till ett batterilager.

Kontext

När Örebrobostäder invigde kvarteret i Rosta vid Stjärnhusen i Örebro ingick 16 laddplatser vilket de var först med bland allmännyttiga svenska bostadsbolag. Både produktion och lagring av elektriciteten som hyresgästerna använder till sina bilar är alltså ett självförsörjande system. Ambitionen är att fortsätta bygga solenergi för nya boende och bostäder.

Enligt Urban Linder och flera andra kommunala bostadsbolag är ett stort hinder för stora satsningar på laddplatser att det inte finns tillräckligt med effekt i fastigheternas närhet.

– Vi har till största delen äldre fastigheter i vårt bestånd. Fastigheterna är oftast inte är anpassade för elbilsladdning och den stora effekt som detta kräver, säger han.

SVT: Laddplatser i allmännyttan: Få hyresgäster i Örebro län kan ladda bilen

Vad har det för betydelse

Miljöskäl är den främsta anledningen till att bolaget gör detta men även att kunna producera så mycket el som möjligt istället för från andra källor vilket minskar trycket på elnätet.

Behovet av laddplatser i Sverige är just nu större än tillgången så det byggs ut och byggs om till exempel parkeringsplatser med motorvärmare. I takt med utbyggnaden av laddinfrastruktur byter hushåll och företag sina bensindrivna bilar till elbilar.

– Det största hindret för att skaffa en elbil är ju om man inte kan ladda den, säger Eva Henebäck, vd Norabostäder.

SVT: Laddplatser i allmännyttan: Få hyresgäster i Örebro län kan ladda bilen

I nyheterna

Lämna ett svar