Intelligent solenergi i Australien

Vad händer

Producenter av solpaneler fyller sina produkter med intelligens. Kalifornienföretaget Enphase tillverkar en mikro-växelriktare som installeras på varje enskild solpanel till skillnad från branschstandarden där ett hushåll eller en byggnad har en växelriktare.

Kontext

Enphase växelriktare möjliggör direkt till- och frånkoppling till elnätet. Hushållen kontrollerar själva hur och när elektriciteten de producerar ska användas, för eget bruk, lagring, till grannen eller till försäljning på elnätet.

Växelriktare används för att omvandla likström till växelström. Solpaneler producerar likström men de flesta prylar i våra hus drivs med växelström så i princip alla installationer av solenergi behöver denna apparat.

Vad har det för betydelse

Finessen med att ha en växelriktare i varje solpanel är att du får ut mycket bättre data om solljus, elproduktion, förändringar och vad som händer i varje enskild panel. Du kan se hur skuggor rör sig över taket vid olika tidpunkter.

Att bygga ut systemet är smidigare eftersom varje panel har den teknik som behövs för att den ska kunna leverera elektricitet.

Som datalog vet jag att när tillgången till data ökar så kommer det utvecklas nya verktyg och system som använder dessa data. Så hur kan data från solpaneler användas? Några exempel

  • Systemet ser direkt om en panel slutar fungera och då kan den varsko servicepersonal som åtgärdar problemet.
  • Uppgifterna kan användas tillsammans med data från andra hushåll för att generera statistik, för ett kvarter, en stad eller en hel region.
  • När huset ska säljas kan elproduktionen ingå som ett säljargument och detaljerade data är tillförlitligt.
  • Solpanelerna kan signalera när de behöver underhållas, till exempel att rengöra damm som samlats på glaset, utifrån förändringar i elproduktionen.

Med ökad intelligens i elnätets ändar (alltså hushållen) flyttas makten och kontrollen över energin från de stora centrala jättarna till lokala aktörer.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *