Blir stålet en bristvara för den fria energin?

Vad händer

Stål behövs för att bygga solpaneler och vindkraftverk men kommer produktionen täcka våra totala behov? Kort svar, ja det kommer finnas mer än tillräckligt med stål för uppväxlingen från kol, olja och gas enligt analytikern Michael Barnard.

Kontext

Enligt en studie från ArcelorMittal behövs mellan 35 och 45 ton stål för varje megawatt solenergi och mellan 120 och 180 ton stål för en megawatt vindkraft. I snitt hamnar vi på 70 ton per megawatt och totalt 2200 miljoner ton stål för årets produktion.

Michael Barnard uppskattar att 2030 kommer världen behöva runt 2000 miljoner ton stål årligen, för alla behov, vilket inkluderar Kinas och Indiens ökade behov, de två största konsumenterna och producenterna. För att skapa 1,2 terawatt kapacitet kommer vi behöva ungefär 80 miljoner ton stål varje år, ungefär lika mycket som bil- och lastbilsproduktionen.

1.2 TW a year is about 80 million tons a year of steel demand, well under current manufacturing. In fact, it’s in the range of the global automotive and truck industry which saw demand of around 70 million tons in 2020, and in my projection for 2030 has 100 million tons demand.

My projection is that peak steel production and demand will come in 2060 at 2,300 million tons of steel, so at peak steel only a single year’s output would manufacturer all of the wind turbines and solar panels required for an electrified, decarbonized society.

Clean Technica: How Much Steel Will All Those Wind Turbines & Solar Panels Need, & Can We Make It?

Så det totala behovet av stål för solenergi och vindkraft för att ersätta kol, olja och gas är lite mer än ett års produktion. Även när etableringen av solenergi och vindkraft ökar kommer tillgången på stål vara mer än tillräcklig för att möta världens behov.

Millions of Tons of Steel Per Year By Method Through 2100, chart by author

Dessutom kommer vi få enorma överskott från fossilindustrin som använder stål för pipelines, borrtorn, raffinaderier, lastbilar, oljetankers, oljevagnar på tåg med mera. Totalt beräknas efterfrågan på stål sjunka i takt med uppväxlingen till fri energi.

Vad har det för betydelse

Minskad stålproduktion innebär minskade utsläpp tills industrin växlat upp. För stålindustrin som helhet är det här negativt men när man börjar producera stål med vätgas och fri energi kan nya aktörer kapa marknadsfördelar.

I nyheterna

Lämna ett svar