Hur skulle du tolka det här diagrammet?

Vad ska vi satsa på? Vad vill svenskarna? Vad är vi positiva till? Vad är vi negativa till?

Jag brukar inte ta upp kärnkraft för det försätter alla människor i affekt. Och just nu behöver vi inte ägna oss åt kärnkraften utan fokusera på det viktiga, klimatkrisen och vägen framåt, maximera investeringar i solenergi, vindkraft och energilagring.

Men…

så rapporterar Dagens Nyheter om SOM- institutets nya undersökning om svenskarnas attityder och bidrar mer än någon mediekanal till att rikta svenskarnas blickar åt fel håll. Rubriken är

Kraftigt ökat stöd för mer kärnkraft

Dagens Nyheter

i en artikel som visar att svenska folket blivit mer positiva till kärnkraft. Inte speciellt förvånande. Men artikeln avslutas med att upprepa det SOM-institutet kommit fram till, att solenergi, vindkraft och vattenkraft är MYCKET mer populära än kärnkraft. Dessutom är folket mycket mer negativa till kärnkraft än de fria energislagen. Ändå drar Dagens Nyheter slutsatsen att det befolkningen vill är att satsa på kärnkraft.

Har ni inte lärt er tolka statistik? Läsa en undersökning? Ställa relevanta frågor?

Jag blir, som du märker, väldigt upprörd när en så inflytelserik publikation som Dagens Nyheter förvrider och förvränger människors verklighet. Det lär inte spela någon större roll eftersom priserna på fri energi störtdyker och kommer fortsätta göra det i tio år. Men när människor får bilden att kärnkraft är viktigare att satsa på än alla de lösningar som kan sänka koldioxidutsläppen idag, i morgon, varje dag från nu och tills all kol, olja och gas bytts ut, då är detta verkligt oansvarig manipulation.

Lämna ett svar