När tunnelbanetåget bromsar omvandlas rörelseenergin till elektricitet

Vad händer

Amsterdam är inte bara bra på cyklar, de blickar också framåt vad gäller tunnelbanan och hur tågens rörelseenergi kan användas.

Kontext

Projektet använder specialanpassade omvandlarstationer för att mata tillbaka bromsenergi till nätet. Både de Alstom-byggda M5 tunnelbanevagnarna och rullande materiel av M7 från CAF kan återhämta bromsenergi.

Tekniken för att återföra energi till elnätet är inte ny. Det används också i Bryssel, Belgien, och i den tyska staden Stuttgart, till exempel.

Järnvägsnyheter.se: Amsterdams tunnelbanor kommer att mata bromsenergin tillbaka till elnätet

Vad har det för betydelse

Att ta vara på energin från tunnelbanan som bromsar är ett exempel på när människor börjar se på sin omgivning med nya ögon. Vi upptäcker att det finns energi överallt och problemet är att vi ännu inte tar tillvara på den. Industrisamhällets synsätt är inte bara slösakigt, till exempel är bensin en engångsprodukt, utan relativt blint, de som utvinner oljan är bara intresserade av energi i form av just olja, de ignorerar allt annat. Samma sak med gas och kol.

Men när elproduktionen hamnar i händerna på allmänheten blir många fler intresserade av att hitta energikällor. Varje fotsteg som tas, en hiss som rör sig upp och ner, pico hydro och mikrovind får betydelse. För varje batteri ökar möjligheten att fånga energi och lagra den, småskalighet öppnar många nya vägar till elförsörjning.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *