EU ökar uppväxlingstakten mot fri energi

Förhandlingar mellan Europaparlamentet och Europarådet har lett till en överenskommelse att 42,5 procent av all energi ska vara fri 2030, tio procent mer än det tidigare målet på 32 procent. Detta är ett stort steg mot att målet att minska Europas utsläpp med femtiofem procent till 2030.

The EU got 22% of its energy from renewable sources in 2021, but the level varied significantly between countries. Sweden leads the 27 EU countries with its 63% renewable energy share, while in Luxembourg, Malta, the Netherlands and Ireland, renewable sources make up less than 13% of total energy use.

Reaching the new goals will require massive investment in wind and solar farms, scaling up production of renewable gases, and reinforcing Europe’s power grids to integrate more clean energy.

The European Commission has said additional investments of 113 billion euros ($123 billion) in renewable energy and hydrogen infrastructure will be needed by 2030, if EU countries are to end their reliance on Russian fossil fuels.

Reuters: EU reaches deal on higher renewable energy share by 2030

Uppväxlingen kräver givetvis en mängd åtgärder, bland annat:

Det ska bland annat göras genom att peka ut särskilda geografiska områden – med stor potential för förnybart, men låga miljörisker – där det maximalt får ta nationella myndigheter 18 månader att ta beslut om nya vindkraftverk och liknande installationer. I andra områden får man max 27 månader på sig att ta beslut.

Ett annat viktigt mål gäller för transportsektorn där förnybara bränslen år 2030 antingen ska bidra till en utsläppsminskning med 14,5 procent eller utgöra 29 procent av energin i sektorn. De siffrorna väntas sedan spela in i beräkningen av den svenska reduktionsplikten.

Även kärnkraften har varit en del i förhandlingarna. En rad länder har med Frankrike i spetsen tryckt på för att vätgas som produceras av kärnkraft ska kunna räknas som förnybar.
Resultatet blev en öppning för att räkna in förnybara bränslen med ”icke-biologiskt ursprung” men bara till en viss del och endast under vissa villkor.

Ny Teknik: EU överens om förnybar energi: ”Invånarna i Stockholm kan andas ut”

För en vecka sedan tog EU- kommissionen fram en väldigt ambitiös plan för energilagring för hela EU- området. Att EU på kort tid har fattat så stora beslut är exempellöst, en enorm uppväxling för klimatet och en klar signal till övriga världen att Europa är enat och väldigt målmedvetet, vi ska säkra vår och våra barns framtid!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *