Israel inför batteristöd för att accelerera fri energi

Vad händer

Energimyndigheten i Israel har beslutat att stödja användning av batterilagring tillsammans med solenergi.

Kontext

Hushåll och företag i Israel som producerar elektricitet från solpaneler och lagrar den i batterier får ekonomiskt stöd när de lagrar elektriciten på dagen och distribuerar den till elnätet nattetid.

The new tariff should mean existing network resources can be used more efficiently, by encouraging the use of energy storage so that solar-generated power can be shifted to night-time hours when demand is low.

Energy Storage News: Israel adds energy storage-friendly tariffs to maximise renewable energy potential

Vad har det för betydelse

Den nya tariffen ska stimulera användning av lager på dygnets ljusa timmar och elnät på natten då det används mindre.

Landets mål om trettio procent fri energi 2030 har stött på hinder i elnätets tröga utveckling som inte sker i tillräckligt stor omfattning. Att planera för uppväxling är svårt när förutsättningarna hela tiden förändras. Den enormt snabba utbyggnaden av solenergi och vindkraft har paradoxalt blivit en tröskel mot sig själv.

I nyheterna

Lämna ett svar