158 solparker väntar på besked

Vad händer

Förra året godkändes 170 solparker i Sverige, 67 fick avslag och 158 väntar fortfarande på besked.

Kontext

Under 2022 har länsstyrelserna godkänt 170 solparker med en möjlig elproduktion på 1,2 TWh (motsvarande användningen av hushållsel i 240 000 villor). Samtidigt har 67 solparker med en möjlig elproduktion på 1,3 TWh (260 000 villor) fått avslag. Vid utgången av 2022 väntade 158 solparker, med en möjlig elproduktion på 4,1 TWh (820 000 villor), på besked.

Svensk solenergi: Dubbla rekord för solparker

De flesta solparker som väntar på besked finns i Skåne och många skulle kunna anläggas på jordbruksmark.

De solparker som väntar på besked skulle delvis anläggas på jordbruksmark. Den aktuella ytan på 3 374 hektar motsvarar knappt 0,1 procent av Sveriges jordbruksmark eller 2,1 procent av den jordbruksmark som i dag ligger i träda.

– Det finns alla möjligheter att tillgodose Sveriges behov av både en stärkt livsmedelsförsörjning och ökad elproduktion. Solparker på en del av marken kan stärka lönsamheten i jordbruket och bidra till ett långsiktigt livskraftigt jordbruk i Sverige, säger Anna Werner.

Svensk solenergi: Dubbla rekord för solparker

Vad har det för betydelse

– Solkraften kan snabbt pressa ned de höga elpriserna som drabbar både företag och hushåll. Inget annat energislag kan byggas ut lika snabbt och om de här solparkerna får klartecken nu kan de börja leverera el redan till sommaren 2024, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Svensk solenergi: Dubbla rekord för solparker

I nyheterna

Lämna ett svar