Villospår från oljeindustrin igen – plast från vindkraftverk är mindre än 1/10 000 av plast från vägtrafik

Nu gör de det igen, oljeindustrin försöker förvilla och förvirra människor så att vi ägnar oss åt fel saker.

De tar upp plast från vindkraft och journalister tänker sig inte för och rapporterar problemet. Men plast från vindkraft är mindre än en tiotusendel av plast från vägtrafik.

Syftet med detta villospår är att styra din blick åt fel håll, bort från kritiken mot kol, olja och gas, bort från arbetet att ersätta fossila bränslen med fri energi. De försöker sakta ner uppväxlingen så att de kan tjäna mer pengar.

Och industrin är listig, de använder exempel som är sanna (alla mikroplaster i naturen är ett problem) men som finns långt långt ner på listan över problem. Deras kritik handlar om att sakta ner uppväxlingen till vindkraft vilket är ett av de stora hoten mot kol, olja och gas. De sprider helt enkelt villospår om sina konkurrenter för att göra kunderna osäkra.

Stämmer det att vindkraftverk släpper ut mikroplaster i naturen?

Ja det är sant, men vindkraftverk släpper ut mycket små mängder av mikroplast i jämförelse med andra befintliga källor. Utsläppen kommer främst från färg som lossnar från rotorbladen. Alla Sveriges vindkraftverksparker släpper tillsammans ut cirka 645 kilo mikroplast, baserat på en uppgift från norska branschorganisationen NORWEA, numera Fornybar Norge, vilket kan ställas mot de miljontals kilo som Naturvårdsverket beräknar att följande källor släpper ut varje år:

  • Vägtrafik inklusive däckslitage: 8 190 ton per år
  • Produktion och hantering av primärplast: 310–533 ton
  • Konstgräsplaner: 1 640–2 460 ton per år
  • Båtbottenfärg: 160–740 ton per år
  • Tvätt av syntetfibrer: 8–950 ton per år
  • Målning av byggnader: 130–250 ton per år
  • Hygienprodukter: 66 ton per år
Naturskyddsföreningen: Graf över hur många ton mikroplast olika källor släpper ut per år.

Du och jag måste fortsätta ställa frågan, vad är roten till problemet? Mikroplaster är en del av ett fossilt samhälle, de existerar för att oljeindustrin skapar dem och tjänar pengar på dem. Utan olja, ingen plast.

Problemet är kol, olja och gas! Det är mycket värre än alla andra energiproblem. Så fortsätt uppmärksamma detta faktum och fortsätt öka mängden solenergi, vindkraft och batterilagring.

Tack Birger Schlaug för uppslaget.

Källor

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar