Hur blir det utan kol, olja och gas?

Bättre!

Häromveckan skrev jag om hur fossila bränslen är värre än solenergi, vindkraft och batterilagring på i princip alla sätt, mycket värre! Gjorde till och med en debattartikel av det och skickade till Dagens ETC.

Dagens ETC: Fossilt bränsle dödar miljoner – men nyhetsmedier är tysta

Men som vanligt är det inte problemen som är bristvara utan lösningar. Allmänheten och nyhetsmedia fokuserar alldeles för mycket på det som bekymrar och alldeles för lite på hur vi tar oss därifrån, till en bättre situation. Vi ägnar för lite tid åt att utforma och utveckla visioner och målsättningar.

Med utgångspunkt i debattaren vill jag nämna vad vi får när kol, olja och gas är borta, när förbränning av fossila bränslen bara finns i historieböckerna.

Råvaror

När vi slutar gräva efter kol och slutar pumpa olja och gas får vi tillbaka landområden och den friska naturen. Exploatering av oljekällor orsakar enorma skador på fågelliv, markytor och på alla som arbetar med oljan. Fracking efter gas orsakar giftigt dricksvatten. Kolbrytning orsakar permanenta hälsoproblem för de som arbetar i gruvor. När dessa gigantiska industrier slutar stycka vår jord får vi tillbaka människors hälsa, en frisk natur och stora landområden att odla, plantera träd och bygga hem på.

Konflikter

Världens stora konflikter på nitton- och tjugohundratalen har haft en grund i fossila bränslen, i strider om råvaror, handelsförbindelser, för att driva krigsmaskiner och driva upp priser och fylla länders kassor. Givetvis finns andra orsaker till konflikter men i synnerhet olja har ökat animositeten mellan globala aktörer på ett unikt sätt. När kolet, oljan och gasen växlas bort och ersätts av solenergi, vindkraft och batterilagring kommer maktcentra försvinna och kontroll över energin fördelas jämnare. Det innebär att en krigisk ledare inte kan agera mot ett enskilt land eller region för att komma åt energiflöden, det krävs insatser mot i princip varje hushåll, kvarter och område vilket är mycket svårare och mycket mycket dyrare än de relativt sett billiga krig vi upplevt. Konsekvensen blir att strider om energin kommer minska i antal. En fredligare värld helt enkelt.

Fåglar och djurliv

I en studie gjord i Singapore från 2006 (Sovacool) ser vi dock att kol, olja, och gas på ett år dödade 14,5 miljoner fåglar, kärnkraft stod för 327 000 och vindkraft 7 000 dödsfall.

Dagens ETC: Fossilt bränsle dödar miljoner – men nyhetsmedier är tysta

När utsläppen minskar mår naturen bättre. Vi kommer få se ett uppsving för naturens förmåga att återhämta sig. Ett rikare fågelliv, levande korallrev och växande djurstammar.

Luftföroreningar och människors hälsa

Luftföroreningar från kol, olja och gas dödar flera miljoner människor varje år vilket är värre än något krig i modern tid (folkmordet i Rwanda dödade ungefär en miljon människor).

Dagens ETC: Fossilt bränsle dödar miljoner – men nyhetsmedier är tysta

I takt med att förbränningen av kol, olja och gas minskar kommer barn och vuxna må bättre, lida av färre andningsrelaterade besvär som astma och framförallt överleva i större antal.

Källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *