Betong som fångar koldioxid

Vad händer

I amerikanska delstaten Alabama har företaget CarbonBuilt utvecklat en nästan utsläppsfri metod för att skapa betong och som binder koldioxid i betongen.

Kontext

Blair Block, a local masonry manufacturer, is making the thick gray blocks using CarbonBuilt’s novel technology, which the startup claims can reduce overall carbon dioxide emissions from concrete-making by 70 to 100 percent.

Canary Media: An Alabama plant is now churning out low-carbon concrete

Den stora användningen av betong påverkar, främst genom tillverkning av cement, miljön på olika sätt, framför allt genom att förbruka ungefär 7 % av all industriellt använd energi samt genom att vara upphov till ungefär 7 % av de globala utsläppen av koldioxid. Ett intensivt arbete bedrivs för att minska betongens klimatavtryck genom utveckling av alternativa bindemedelstyper, lagring av koldioxid, återvinning av material samt övergång till alternativa bränslen vid cementtillverkning.

Wikipedia: Betong

Vad har det för betydelse

Betong orsakar sju procent av världens utsläpp. 2019 producerades 6 221 000 kubikmeter betong i Sverige.

I nyheterna

Lämna ett svar