Världen är nära en positiv vändpunkt för klimatlösningar

Vad händer

Jonathan Foley som driver Project Drawdown i en intervju om att bedöma och prioritera handlingar för att främja livet på jorden.

Kontext

Vilka är de tre viktigaste frågorna för att bedöma effektiviteten och användbarheten av utsläppsminskande åtgärder?

  1. Är det tillgängligt och kan etableras nu? Vi måste styra utsläppskurvorna nedåt direkt.
  2. Är det kostnadseffektivt? Annars kommer det inte skala upp.
  3. Skapar det nytta och fördelar för människor vad gäller hälsa, jobb, rättvisa och jämlikhet? Det kommer göra åtgärderna mycket mer åtråvärda.

Det satsas stort på åtgärder för att ta bort koldioxid ur atmosfären. Vad anser du om det?

While some very limited carbon removal will be needed by mid-century, the vast, vast majority of the work we need to do — more than 95 percent — is cutting emissions, and doing it now.

Of the five percent focused on carbon removal, I think it should be more than 90 percent nature-based removal, such as ecological restoration and regenerative agriculture. Machine-based removal is unlikely to work at any meaningful scale.

Barron’s: World Near Positive ‘Tipping Point’ On Climate Solutions: Expert

Saknas den politiska viljan för att åstadkomma nödvändiga förändringar?

Det handlar pengar och makt, inte politisk vilja. Pengarna och makten finns hos fossilindustrin vilket är orsaken till att politiker tar deras parti.

But effective climate solutions are here, now, and they are starting to growing exponentially and beat the older, polluting systems at their own game — in the marketplace. When renewables and other climate solutions are cheaper, better, faster, and more popular than the old systems, we will hit a dramatic tipping point on climate solutions. We are getting close to that now. It’s finally a real race.

Barron’s: World Near Positive ‘Tipping Point’ On Climate Solutions: Expert

Vad har det för betydelse

Q: Is mainstream media conveying the balanced portfolio of climate action needed?

A: No. Far too much of the coverage is focused on the problem and impacts of climate change — roughly 99 percent in the US media — and almost nothing focusing on the solutions.

Mainstream media is doing more harm than good in some cases by promoting more fear and anxiety, leading to disengagement and inaction. This feeds a terrible feedback loop in our broken politics and activists cultures. We need a better, more balanced conversation on how climate solutions can benefit communities around the world.

Barron’s: World Near Positive ‘Tipping Point’ On Climate Solutions: Expert

I nyheterna

Lämna ett svar