Elpriset allt större problem för kol, olja, gas och uran

Vad händer

Senaste veckorna har elpriset sjunkit under noll ett par gånger vilket lett till att kärnkraftverk sänkt sin elproduktion.

Kontext

När det produceras mycket elektricitet pausar många producenter sin försäljning vilket sker allt oftare. Enorma solparker i Tyskland kan till exempel ge låga priser även för svenska handlare, ibland under noll kronor per kilowattimme, när solen skiner en klar dag.

– Det här är ett fenomen vi framför allt sett de senaste veckorna, speciellt under helgerna. Under dagtid har priserna dumpats när det varit soligt ute, säger Björn Björnson, analytiker på elhandelsbolaget Godel.

Dagens Nyheter: El från solen allt viktigare – pressar priset

På helger är förbrukningen lägre vilket påverkar priset ytterligare. I takt med vindkraftens och solenergins uppväxling blir det här ett vanligare fenomen, fler och längre perioder av mycket låga elpriser.

Vad har det för betydelse

Ekonomiska incitament att investera i storskalig bränslebaserad elproduktion försvagas. Fri energi innebär inte bara lägre priser under delar av dagen utan även en förändring för de som investerar i el- och värmeproduktion. Kol, olja, gas och uran blir en alltmer riskfylld investering som ger sämre och sämre avkastning. Utvecklingen är global och påverkas marginellt av lokala politiska initiativ.

I nyheterna

Lämna ett svar