Europas koldioxidutsläpp 13 procent lägre än 2022

Vad händer

EU minskade sina koldioxidutsläpp med tretton procent under perioden januari – april 2023 jämfört med samma period 2022.

Kontext

Europa utsläpp från industri, el- och värmeproduktion är lägre än under pandemin. Det beror framförallt på höga priser och en oöverträffad produktion av fri energi vilket minskat efterfrågan på fossila bränslen.

Across the bloc, electricity from fossil fuels has plunged nearly 16% compared with a year ago, according to data from climate think-tank Ember. That includes a 17% drop in power from coal-fired plants and a 15% decline from gas-fired ones.

Bloomberg: Europe’s Emissions Fall Below Lockdown Levels During Energy Crisis

Vad har det för betydelse

Att EU minskar sina utsläpp är en signal om vart världen är på väg. Solenergi, vindkraft och energilagring ersätter kol, olja och gas av rent ekonomiska skäl, fri energi är billigare, inte bara i Europa utan på hela världsmarknaden.

I nyheterna

Lämna ett svar