Positiva vändpunkter

Vad händer

Positiva vändpunkter för klimatet börjar märkas, exponentiella förändringar som stärker och skyddar naturen.

Kontext

Ett antal mycket positiva förändringar har börjat märkas och världen verkar ha nått vändpunkter på flera områden; elbilar, sol- och vindenergi, värmepumpar, grön ammoniak som bränsle för sjöfart samt ökningen av växtbaserade proteiner. För att nå en vändpunkt krävs att en sak fyller åtminstone tre kvaliteter, prisvärd, attraktiv och tillgänglig.

Elbilar är ett exempel. Nästan 80 procent av nybilsförsäljningen förra året i Norge var elbilar. Prisutvecklingen för elbilar i Norge liknar den vi ser i andra länder men det skandinaviska landet ligger ett eller ett par år före. Vi kan med andra ord se vad som är på gång i andra länder och det är en så kallad S-kurva. Försäljningen tar fart och på mycket kort tid ökar den till 70- 80 procent av den totala mängden.

BEV = elbil

Norway’s dramatic shift towards electric vehicles is a case in point, with nearly 80 per cent of new car registrations last year being EVs.

Positive News: Positive tipping points could save the climate – this man is showing us how

S- kurvan

Carbon Tracker: S-curves in the driving seat of the energy transition

Vad har det för betydelse

Enligt en rapport från Systemiq (pdf) sker dessa vändpunkter på områden som står för mer än nittio procent av världens utsläpp.

So how can individuals support positive tipping points? Use the power of your pension, for one, Lenton recommends. Putting your money towards an ethical pension provider is an incredibly powerful way to support industries that are catalysing positive change.

Positive News: Positive tipping points could save the climate – this man is showing us how

I nyheterna

Lämna ett svar