Indiens elproduktion och utsläpp

Indiens befolkning närmar sig 1,5 miljarder människor och det innebär en enorm utmaning att möta ett ökat energibehov för den växande befolkningen samtidigt som man minskar miljöpåverkan. Genom att öka att elektrifiera transportsektorn, främja energieffektivitet och öka användningen av fri energi kan Indien gå mot nollutsläpp.

Utsläpp

Kol står för 55-60% av Indiens totala elproduktion vilket är huvudorsaken till att landet är världens största utsläppare av koldioxid med årliga utsläpp på 2,6-2,7 miljarder metriska ton koldioxid, ungefär 7 procent av de globala utsläppen. Utsläppen ökar fortfarande men närmar sig en platå.

Landet har dock snabbt utvecklat solenergi (44 GW installerad kapacitet) och vindkraft (40 GW installerad kapacitet). 2022 stod solenergi för 82 procent av ökningen av landets elproduktion!! Och denna utveckling ser ut att öka ännu fortare i år.

Indiens väg mot nollutsläpp

För att minska koldioxidutsläppen och uppnå nollutsläpp har Indien ökat sin utsläppsfria elproduktion, både solenergi- och vindkraftkapacitet har ökat explosivt. Transportsektorn elektrifieras och infrastruktur för laddningsstationer har byggts ut. Landet har infört standarder för energieffektivitet och börjat använda energieffektiva teknologier.

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar