Indien bygger solpark som är fem gånger så stor som Paris

Vad händer

I västra Indien nära gränsen till Pakistan byggs världens största kombinerade sol- och vindpark, Khavda Renewable Energy Park.

Kontext

Parken blir fem gånger så stor som Paris! och synlig från rymden. Den kommer producera tillräckligt med elektricitet för att försörja Schweiz. Energiparken blir 726 kvadratkilometer stor och kommer kosta drygt 200 miljarder kronor. Elproduktionen kommer räcka till 16 miljoner indiska bostäder. Oavsett energikälla blir anläggningen störst i världen.

Parken kommer generera elektricitet både från solpaneler och vindturbiner och får en kapacitet på 30 gigawatt.

Wikipedia: Gujarat Hybrid Renewable Energy Park

Indien är världens tredje största energikonsumerande land och kol står för 70 procent av landets elproduktion.

Our World in Data: Electricity production by source, India

Landet har dock snabbt utvecklat solenergi (44 GW installerad kapacitet) och vindkraft (40 GW installerad kapacitet). 2022 stod solenergi för 82 procent av ökningen av landets elproduktion!! Och denna utveckling ser ut att öka ännu fortare i år.

Grow Sverige: Indiens elproduktion och utsläpp

Vad har det för betydelse

Indien är en av världens största utsläppare och har inte visat ambitioner att växla upp arbetet att eliminera sina utsläpp. Khavda Renewable Energy Park är både en funktionellt och symboliskt viktig insats som kommer ersätta kolförbränning och inspirera till ytterligare satsningar på solenergi och vindkraft.

Källor

Lämna ett svar