Eldrivna bussar och lastbilar ökar snabbt i Europa

Vad händer

Den europeiska marknaden för helt eldrivna lastbilar och bussar växer i en förbluffande hastighet, enligt en ny rapport från International Council on Clean Transport (ICCT).

Kontext

11000 utsläppsfria tunga fordon såldes i Europa 2023, mer än dubbelt så många som 2022. 18 procent av alla bussar som såldes i EU 2023 var eldrivna.

ICCT: Race to Zero European heavy-duty vehicle market development quarterly

Fjärde kvartalet 2023 registrerades fler tunga eldrivna lastbilar än under hela 2022. Tre länder står ut i statistiken, Tyskland (30%), Frankrike (15%) och Nederländerna (15%).

Försäljning av stadsbussar

Fjärde kvartalet 2023 var 43 procent av alla nysålda stadsbussar i Europa eldrivna, en ökning från 30 procent 2022.

Försäljning av utsläppsfria bussar

Vad har det för betydelse

Europa är på god väg att elektrifiera den tunga trafiken vilket kommer ge stora positiva effekter, minskade utsläpp och föroreningar, minskat buller samt billigare transporter.

Källor

Lämna ett svar