Öppen databas för vindkraft

Vad händer

Ett samarbete mellan flera amerikanska myndigheter, grupper och företag har utvecklat en öppen databas med vinddata.

Kontext

Wind Resource Database tillhandahåller detaljerade data om vindförhållanden i USA och ett par andra länder.

Data uppdateras var femte minut och har en upplösning på 2 kilometer. Det handlar om meteorologisk information kopplad till energitillämpningar som land- och havsbaserad vindkraft, luftburen vindkraft, integrering med elnät, system- och miljöanalys.

Model uncertainty of wind speed at every modeling grid point to provide users with a range of possible wind speeds every 2 km

Clean Technica: Before You Install Wind Energy Technology, Check Out This Database

Så databasen innehåller uppgifter om vindens hastighet på olika höjd och plats, lufttryck, luftfuktighet och täthet med mera.

NREL: Wind Resource Database

Databasen finns tillgänglig för allmänheten och kan laddas ner och användas utan uppkoppling till internet. Materialet är drygt en petabyte (1000 terabyte) stort.

Projektet är resultatet av ett samarbete mellan bland andra NREL, USAs energidepartement, Open Energy Data Initiative och Amazon Web Services Open Data Sponsorship Program.

Vad har det för betydelse

Öppet tillgängliga och strukturerade vinddata möjliggör bra modeller av vindrörelser, luftens påverkan på vindblad och turbiner samt öppnar för samarbete över nationsgränser. Andra länder kan ta efter NRELs exempel och bedöma den egna vindkraftens potential. Databasen lyfter både egna och andra aktörers inlärningskurvor.

Källor

Lämna ett svar