Elbilens andel av bilmarknaden i 17 länder

Vad händer

Elbilsförsäljningen ökar, i Sverige, Europa och i resten av världen.

Kontext

Vi svenskar har nog inte riktigt förstått det men efter superlandet Norge är det vi som köper flest elbilar, det är vi som är längst fram i arbetet att ersätta förbränningsmotorer med elbilar.

Nyförsäljning av elbilar

Andel (%)
Norge81,5
Sverige33,7
Nederländerna23,2
Kina22
Danmark20,8
Schweiz18,8
Tyskland17,7
Finland17,7
Storbritannien17,6
Österrike15,9
Irland14,9
Frankrike13,3
Portugal12
USA5,5
Spanien4,2
Italien3,8
Clean Technica: EV Market Share in 17 Countries — USA, China, & 15 European Countries

EU-EV: Quarterly BEV market share per country

och när vi bara tittar på Sverige ser kurvan ut så här

EU-EV: Quarterly BEV market share per country

Från 2021 till 2022 ökade elbilsförsäljningen i 16 av 17 länder.

Vad har det för betydelse

Elbilen tar över, både Sverige och resten av världen. Vi har en regering som saktar ner uppväxlingen men bilmarknadens utveckling är global och priset på batterier (som styr priset på elbilar) har sjunkit i mer än tjugo år. Det beror på att batterier är en teknologi som utvecklas i produktionsledet och det kommer inte sluta hända just nu. Tvärtom blir de billigare i takt med att fler tillverkas.

Källor

Lämna ett svar