Vattenfalls största vindkraftparker får miljötillstånd

Vad händer

Vattenfalls planerade vindkraftparker Pauträsk och Norrbäck har fått slutgiltiga miljötillstånd vilket innebär att företaget kan specificera utformningen för att sen börja bygga.

Kontext

Pauträsk ligger i Storuman och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län. Norrbäck ligger i Lycksele kommun i Västerbotten.

Vindkraftsprojekt Pauträsk och Norrbäck

Vattenfall har nu nödvändiga tillstånd för två vindkraftparker med totalt 111 vindkraftverk och kapacitet på 530 megawatt. Den förväntade årsproduktionen är 2 terawattimmar vilket motsvarar elektricitet till 300 000 svenska hushåll.

  • Antal vindkraftverk: 111
  • Höjd: 200 meter
  • Kapacitet: 530 megawatt
  • Produktion: 2 terawattimmar per år

Nästa steg i i utvecklingen av projekten Norrbäck och Pauträsk blir en fördjupad detaljprojektering kring utformning av parkerna. Ett investeringsbeslut förväntas kunna fattas under 2025 och nuvarande bedömning är att byggstart kan ske under 2026.

Vattenfall: Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt får miljötillstånd

Vad har det för betydelse

Vindkraften i Sverige växer. Fokus i sociala medier och nyhetsmedia är mest på konflikter men de senaste åren har det byggts rekordmycket vindkraft i Sverige.

Källa: SCB

Vattenfalls projekt är ett av många exempel på vindkraftens enorma kapacitet och snabba utbyggnad. Även regeringen agerar för en snabb uppväxling.

Källor

Lämna ett svar