Elproduktion i Sverige juni 2023- solenergi utgjorde mer än 5%

SCB har publicerat statistik för elproduktionen i Sverige juni 2023. Sverige producerade 12 procent mindre elektricitet i juni 2023 än juni 2022. Solenergins och vindkraftens andel av elproduktionen ökade (solenergin mer än fördubblades) medan vattenkraft, kärnkraft och värmekraft minskade. Hushållen fortsatte att spara och minska sin förbrukning av elektricitet.

Gigawattimmar (GWh)Juni 2023Juni 2022
Vattenkraft3 9305 379
Vindkraft1 9151 856
Solenergi557274
Kärnkraft3 4663 677
Värmekraft765920
10 63312 106
Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Elproduktion i Sverige juni 2023

Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Elproduktion i Sverige – juni 2022 och 2023

Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Bildkälla: solpark

Lämna ett svar